บจ.เพื่อนแท้ เงินด่วน (ชัยภูมิ) จำกัด

ชื่อ: บจ.เพื่อนแท้ เงินด่วน (ชัยภูมิ) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการสินเชื่อรายย่อย ระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ(ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ PICO FINANCE)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 299/104 หมู่ที่ 7 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

วันที่จดทะเบียน: 7/31/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เพื่อนแท้ เงินด่วน (ชัยภูมิ) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เพื่อนแท้ เงินด่วน (ชัยภูมิ) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เพื่อนแท้ เงินด่วน (ชัยภูมิ) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เพื่อนแท้ เงินด่วน (ชัยภูมิ) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เพื่อนแท้ เงินด่วน (ชัยภูมิ) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 7/31/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการสินเชื่อรายย่อย ระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ(ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ PICO FINANCE) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 299/104 หมู่ที่ 7 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000