บจ.เลมอนกราส สปา จำกัด

ชื่อ: บจ.เลมอนกราส สปา จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการสปา เพื่อสุขภาพ และบริการนวดเพื่อสุขภาพบริการนวดแผนไทย นวดน้ำมัน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 49/44-49/45 ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

วันที่จดทะเบียน: 4/29/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เลมอนกราส สปา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เลมอนกราส สปา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เลมอนกราส สปา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เลมอนกราส สปา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เลมอนกราส สปา จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 4/29/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการสปา เพื่อสุขภาพ และบริการนวดเพื่อสุขภาพบริการนวดแผนไทย นวดน้ำมัน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 49/44-49/45 ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110