บจ.เอซีที ออโตเมชั่น แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.เอซีที ออโตเมชั่น แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการทำการ การเกษตรปลูกพืชสมุนไพร เพื่อจำหน่าย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 39/6 หมู่บ้าน เนเบอร์โฮมวัชรพล ธารารมณ์ ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

วันที่จดทะเบียน: 7/18/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เอซีที ออโตเมชั่น แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เอซีที ออโตเมชั่น แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เอซีที ออโตเมชั่น แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เอซีที ออโตเมชั่น แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เอซีที ออโตเมชั่น แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 7/18/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการทำการ การเกษตรปลูกพืชสมุนไพร เพื่อจำหน่าย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 39/6 หมู่บ้าน เนเบอร์โฮมวัชรพล ธารารมณ์ ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510