บจ.เอนโซไลฟ์ จำกัด

ชื่อ: บจ.เอนโซไลฟ์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย จัดหา สินค้า อุปโภคบริโภค ทุกชนิด ผ่านระบบออนไลน์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 139/251 หมู่บ้าน สิรินเฮ้าส์ ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

วันที่จดทะเบียน: 9/10/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เอนโซไลฟ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เอนโซไลฟ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เอนโซไลฟ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เอนโซไลฟ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เอนโซไลฟ์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 9/10/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย จัดหา สินค้า อุปโภคบริโภค ทุกชนิด ผ่านระบบออนไลน์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 139/251 หมู่บ้าน สิรินเฮ้าส์ ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220