บจ.เอสซีแอล นิชิมูระ ซี แอนด์ พี จำกัด

ชื่อ: บจ.เอสซีแอล นิชิมูระ ซี แอนด์ พี จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 70/154 ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

วันที่จดทะเบียน: 12/11/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เอสซีแอล นิชิมูระ ซี แอนด์ พี จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เอสซีแอล นิชิมูระ ซี แอนด์ พี จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เอสซีแอล นิชิมูระ ซี แอนด์ พี จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เอสซีแอล นิชิมูระ ซี แอนด์ พี จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เอสซีแอล นิชิมูระ ซี แอนด์ พี จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/11/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 70/154 ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110