บจ.เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่จดทะเบียน: 11/14/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/14/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900