บจ.เอสพี คลัง จำกัด

ชื่อ: บจ.เอสพี คลัง จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้า รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ต่อเติม อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 101/1 หมู่ที่ 10 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

วันที่จดทะเบียน: 6/24/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เอสพี คลัง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เอสพี คลัง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เอสพี คลัง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เอสพี คลัง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เอสพี คลัง จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 6/24/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการค้า รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ต่อเติม อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 101/1 หมู่ที่ 10 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250