บจ.เอสพี ดีไซน์ 98 จำกัด

ชื่อ: บจ.เอสพี ดีไซน์ 98 จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 37/24 หมู่บ้าน เอ.ซี.เฮ้าส์ 3 หมู่ที่ 4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

วันที่จดทะเบียน: 11/21/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เอสพี ดีไซน์ 98 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เอสพี ดีไซน์ 98 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เอสพี ดีไซน์ 98 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เอสพี ดีไซน์ 98 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เอสพี ดีไซน์ 98 จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/21/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 37/24 หมู่บ้าน เอ.ซี.เฮ้าส์ 3 หมู่ที่ 4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150