บจ.เอสโก้ เรียล เอสเตท 2019 จำกัด

ชื่อ: บจ.เอสโก้ เรียล เอสเตท 2019 จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 51/1 หมู่ที่ 10 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

วันที่จดทะเบียน: 1/15/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เอสโก้ เรียล เอสเตท 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เอสโก้ เรียล เอสเตท 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เอสโก้ เรียล เอสเตท 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เอสโก้ เรียล เอสเตท 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เอสโก้ เรียล เอสเตท 2019 จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 1/15/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 51/1 หมู่ที่ 10 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000