บจ.เอส อี ที พรีซิชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.เอส อี ที พรีซิชั่น จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 100/239 หมู่ที่ 3 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

วันที่จดทะเบียน: 9/18/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เอส อี ที พรีซิชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เอส อี ที พรีซิชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เอส อี ที พรีซิชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เอส อี ที พรีซิชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เอส อี ที พรีซิชั่น จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 9/18/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 100/239 หมู่ที่ 3 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110