บจ.เอส โปร เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ชื่อ: บจ.เอส โปร เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซ่อมแซม บำรุงรักษา เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 2/161 หมู่บ้าน อิมเมจเพลส หมู่ที่ 8 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

วันที่จดทะเบียน: 5/25/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เอส โปร เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เอส โปร เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เอส โปร เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เอส โปร เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เอส โปร เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 5/25/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการซ่อมแซม บำรุงรักษา เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 2/161 หมู่บ้าน อิมเมจเพลส หมู่ที่ 8 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220