บจ.เอเชีย แปซิฟิค ออยล์ฟิลด์ เคมิคอล เซอร์วิสเซส จำกัด

ชื่อ: บจ.เอเชีย แปซิฟิค ออยล์ฟิลด์ เคมิคอล เซอร์วิสเซส จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการ จัดหา จำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 514/23 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่จดทะเบียน: 11/20/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เอเชีย แปซิฟิค ออยล์ฟิลด์ เคมิคอล เซอร์วิสเซส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เอเชีย แปซิฟิค ออยล์ฟิลด์ เคมิคอล เซอร์วิสเซส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เอเชีย แปซิฟิค ออยล์ฟิลด์ เคมิคอล เซอร์วิสเซส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เอเชีย แปซิฟิค ออยล์ฟิลด์ เคมิคอล เซอร์วิสเซส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เอเชีย แปซิฟิค ออยล์ฟิลด์ เคมิคอล เซอร์วิสเซส จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/20/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการให้บริการ จัดหา จำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 514/23 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310