บจ.เอเอแอลวาย จำกัด

ชื่อ: บจ.เอเอแอลวาย จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการสอนโยคะ ให้เช่าและจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์การโยคะทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 82/3 หมู่ที่ 3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

วันที่จดทะเบียน: 10/16/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เอเอแอลวาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เอเอแอลวาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เอเอแอลวาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เอเอแอลวาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เอเอแอลวาย จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 10/16/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการสอนโยคะ ให้เช่าและจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์การโยคะทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 82/3 หมู่ที่ 3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280