บจ.เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด

ชื่อ: บจ.เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบโรงงานผลิตและประกอบเครื่องจักร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 222/167 หมู่ที่ 10 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

วันที่จดทะเบียน: 10/4/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 10/4/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบโรงงานผลิตและประกอบเครื่องจักร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 222/167 หมู่ที่ 10 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540