บจ.เอ็นพีเอส เพาเวอร์แมน จำกัด

ชื่อ: บจ.เอ็นพีเอส เพาเวอร์แมน จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาค่าแรงทั่วไป (มิใช่กิจการจัดหางาน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 213 หมู่ที่ 2 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

วันที่จดทะเบียน: 12/9/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เอ็นพีเอส เพาเวอร์แมน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เอ็นพีเอส เพาเวอร์แมน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เอ็นพีเอส เพาเวอร์แมน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เอ็นพีเอส เพาเวอร์แมน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เอ็นพีเอส เพาเวอร์แมน จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/9/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับเหมาค่าแรงทั่วไป (มิใช่กิจการจัดหางาน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 213 หมู่ที่ 2 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120