บจ.เอ็น.จี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด

ชื่อ: บจ.เอ็น.จี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสีย จำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 50/105 หมู่ที่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

วันที่จดทะเบียน: 12/12/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เอ็น.จี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เอ็น.จี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เอ็น.จี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เอ็น.จี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เอ็น.จี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/12/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสีย จำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 50/105 หมู่ที่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150