บจ.เอ็มแอ็กกริคัลเจอร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.เอ็มแอ็กกริคัลเจอร์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การขายส่งเนื้อสัตว์ปีกและเนื้อสัตว์ล่า ทั้งชนิดสด แช่เย็นหรือแช่แข็งส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 51/695 หมู่ที่ 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

วันที่จดทะเบียน: 2/18/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เอ็มแอ็กกริคัลเจอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เอ็มแอ็กกริคัลเจอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เอ็มแอ็กกริคัลเจอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เอ็มแอ็กกริคัลเจอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เอ็มแอ็กกริคัลเจอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/18/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การขายส่งเนื้อสัตว์ปีกและเนื้อสัตว์ล่า ทั้งชนิดสด แช่เย็นหรือแช่แข็งส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 51/695 หมู่ที่ 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000