บจ.เอ.เอ็น. อีควิปเม้นท์ จำกัด

ชื่อ: บจ.เอ.เอ็น. อีควิปเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ ซื้อมา ขายไป นำเข้า ส่งออก เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่ และยางรถยนต์ ทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 480/383 หมู่ที่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

วันที่จดทะเบียน: 9/9/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เอ.เอ็น. อีควิปเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เอ.เอ็น. อีควิปเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เอ.เอ็น. อีควิปเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เอ.เอ็น. อีควิปเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เอ.เอ็น. อีควิปเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 9/9/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการ ซื้อมา ขายไป นำเข้า ส่งออก เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่ และยางรถยนต์ ทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 480/383 หมู่ที่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160