บจ.เฮง เฮง ดีไซน์ จำกัด

ชื่อ: บจ.เฮง เฮง ดีไซน์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ จำหน่ายเเละรับทำ ผ้าม่าน มู่ลี่ วอลเปเปอร์ เเละวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 334/174 หมู่ที่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

วันที่จดทะเบียน: 2/8/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เฮง เฮง ดีไซน์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เฮง เฮง ดีไซน์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เฮง เฮง ดีไซน์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เฮง เฮง ดีไซน์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เฮง เฮง ดีไซน์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/8/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการ จำหน่ายเเละรับทำ ผ้าม่าน มู่ลี่ วอลเปเปอร์ เเละวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 334/174 หมู่ที่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540