บจ.เฮอิวะ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.เฮอิวะ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องทือแพทย์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 587/3 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

วันที่จดทะเบียน: 12/6/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เฮอิวะ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เฮอิวะ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เฮอิวะ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เฮอิวะ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เฮอิวะ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/6/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการค้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องทือแพทย์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 587/3 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120