บจ.แบมบู แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อ: บจ.แบมบู แมเนจเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการออกแบบและตกแต่งภายในและภายนอก

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 66/18 หมู่ที่ 4 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

วันที่จดทะเบียน: 1/7/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.แบมบู แมเนจเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.แบมบู แมเนจเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.แบมบู แมเนจเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.แบมบู แมเนจเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.แบมบู แมเนจเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 1/7/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการออกแบบและตกแต่งภายในและภายนอก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 66/18 หมู่ที่ 4 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280