บจ.แมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 55 จำกัด

ชื่อ: บจ.แมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 55 จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการการนำเข้า ส่งออก สินค้าทุกประเภท ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 182 หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

วันที่จดทะเบียน: 11/5/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.แมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 55 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.แมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 55 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.แมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 55 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.แมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 55 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.แมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 55 จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/5/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการการนำเข้า ส่งออก สินค้าทุกประเภท ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 182 หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150