บจ.แมนดาริน บลู จำกัด

ชื่อ: บจ.แมนดาริน บลู จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ร้านขายปลีกเสื้อผ้า

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 2534/176 หมู่บ้าน ศรีไทยวิลล่า ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

วันที่จดทะเบียน: 1/29/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.แมนดาริน บลู จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.แมนดาริน บลู จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.แมนดาริน บลู จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.แมนดาริน บลู จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.แมนดาริน บลู จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 1/29/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ร้านขายปลีกเสื้อผ้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 2534/176 หมู่บ้าน ศรีไทยวิลล่า ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120