บจ.แม็กคันนา พลัส จำกัด

ชื่อ: บจ.แม็กคันนา พลัส จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิต นำเข้า และส่งออก ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 108/54 ซอยรามคำแหง 118 แยก 59 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่จดทะเบียน: 11/26/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.แม็กคันนา พลัส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.แม็กคันนา พลัส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.แม็กคันนา พลัส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.แม็กคันนา พลัส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.แม็กคันนา พลัส จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/26/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการผลิต นำเข้า และส่งออก ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 108/54 ซอยรามคำแหง 118 แยก 59 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240