บจ.แสงตะวัน ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด

ชื่อ: บจ.แสงตะวัน ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายกระแสไฟฟ้า การส่งกระแสไฟฟ้า

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 65/1 หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64230

วันที่จดทะเบียน: 12/19/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.แสงตะวัน ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.แสงตะวัน ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.แสงตะวัน ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.แสงตะวัน ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.แสงตะวัน ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/19/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายกระแสไฟฟ้า การส่งกระแสไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 65/1 หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64230