บจ.แอนดิวโคลเซท จำกัด

ชื่อ: บจ.แอนดิวโคลเซท จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องสำอาง อาหารเสริม เสื้อผ้า ทั้งปลีกและส่ง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 49 ซอยเขมาเนรมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วันที่จดทะเบียน: 11/8/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.แอนดิวโคลเซท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.แอนดิวโคลเซท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.แอนดิวโคลเซท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.แอนดิวโคลเซท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.แอนดิวโคลเซท จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/8/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องสำอาง อาหารเสริม เสื้อผ้า ทั้งปลีกและส่ง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 49 ซอยเขมาเนรมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800