บจ.แอลเคทีดี อีควิพเม้นท์ จำกัด

ชื่อ: บจ.แอลเคทีดี อีควิพเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 261/4 ซอย1 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

วันที่จดทะเบียน: 2/28/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.แอลเคทีดี อีควิพเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.แอลเคทีดี อีควิพเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.แอลเคทีดี อีควิพเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.แอลเคทีดี อีควิพเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.แอลเคทีดี อีควิพเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/28/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 261/4 ซอย1 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110