บจ.โกลเด้น อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.โกลเด้น อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: นำเข้า ส่งออก สินค้า ทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 38 ชั้น 3 ยูนิต 10 หมู่บ้าน . ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วันที่จดทะเบียน: 9/17/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.โกลเด้น อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.โกลเด้น อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.โกลเด้น อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.โกลเด้น อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.โกลเด้น อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 9/17/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ นำเข้า ส่งออก สินค้า ทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 38 ชั้น 3 ยูนิต 10 หมู่บ้าน . ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250