บจ.โกเซ้ง สมุย จำกัด

ชื่อ: บจ.โกเซ้ง สมุย จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ โรงน้ำแข็ง ผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค เช่น น้ำแข็งเกร็ด น้ำแข็งก้อน น้ำแข็งหลอด ฯลฯ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 96/1 หมู่ที่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

วันที่จดทะเบียน: 4/11/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.โกเซ้ง สมุย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.โกเซ้ง สมุย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.โกเซ้ง สมุย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.โกเซ้ง สมุย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.โกเซ้ง สมุย จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 4/11/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการ โรงน้ำแข็ง ผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค เช่น น้ำแข็งเกร็ด น้ำแข็งก้อน น้ำแข็งหลอด ฯลฯ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 96/1 หมู่ที่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330