บจ.โคโค่ เจ้าพระยา จำกัด

ชื่อ: บจ.โคโค่ เจ้าพระยา จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการร้านกาแฟ เบเกอรี่ ร้านอาหาร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 49/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วันที่จดทะเบียน: 7/10/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.โคโค่ เจ้าพระยา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.โคโค่ เจ้าพระยา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.โคโค่ เจ้าพระยา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.โคโค่ เจ้าพระยา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.โคโค่ เจ้าพระยา จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 7/10/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการร้านกาแฟ เบเกอรี่ ร้านอาหาร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 49/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200