บจ.โชคดี เทคโนโลยี จำกัด

ชื่อ: บจ.โชคดี เทคโนโลยี จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 43 ซอยแฉล้มนิมิตร 5 แยก 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

วันที่จดทะเบียน: 3/25/2558 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.โชคดี เทคโนโลยี จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.โชคดี เทคโนโลยี จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.โชคดี เทคโนโลยี จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.โชคดี เทคโนโลยี จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.โชคดี เทคโนโลยี จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 3/25/2558 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 43 ซอยแฉล้มนิมิตร 5 แยก 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120