บจ.โซซิเอเต้ อิมโมบิลิเอีย ดู มอนด์ (เอสไอเอ็ม เรียล เอสเตท) จำกัด

ชื่อ: บจ.โซซิเอเต้ อิมโมบิลิเอีย ดู มอนด์ (เอสไอเอ็ม เรียล เอสเตท) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นนายหน้า คนกลาง ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 10/393 หมู่ที่ 8 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

วันที่จดทะเบียน: 3/20/2558 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.โซซิเอเต้ อิมโมบิลิเอีย ดู มอนด์ (เอสไอเอ็ม เรียล เอสเตท) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.โซซิเอเต้ อิมโมบิลิเอีย ดู มอนด์ (เอสไอเอ็ม เรียล เอสเตท) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.โซซิเอเต้ อิมโมบิลิเอีย ดู มอนด์ (เอสไอเอ็ม เรียล เอสเตท) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.โซซิเอเต้ อิมโมบิลิเอีย ดู มอนด์ (เอสไอเอ็ม เรียล เอสเตท) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.โซซิเอเต้ อิมโมบิลิเอีย ดู มอนด์ (เอสไอเอ็ม เรียล เอสเตท) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 3/20/2558 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นนายหน้า คนกลาง ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 10/393 หมู่ที่ 8 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270