บจ.โปรอิมเป็กซ์ เอเซีย จำกัด

ชื่อ: บจ.โปรอิมเป็กซ์ เอเซีย จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนายหน้า เป็นตัวแทน เช่า ให้เช่า ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 189/52 หมู่ที่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่จดทะเบียน: 12/25/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.โปรอิมเป็กซ์ เอเซีย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.โปรอิมเป็กซ์ เอเซีย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.โปรอิมเป็กซ์ เอเซีย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.โปรอิมเป็กซ์ เอเซีย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.โปรอิมเป็กซ์ เอเซีย จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/25/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการนายหน้า เป็นตัวแทน เช่า ให้เช่า ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 189/52 หมู่ที่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150