บจ.โปรเจคโฟร์ทีน จำกัด

ชื่อ: บจ.โปรเจคโฟร์ทีน จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้คำปรึกษา และให้การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1 อาคารคิว เฮ้าส์ ลุมพินี ห้องเลขที่ เอส-03 ชั้นที่ 27 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันที่จดทะเบียน: 11/1/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.โปรเจคโฟร์ทีน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.โปรเจคโฟร์ทีน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.โปรเจคโฟร์ทีน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.โปรเจคโฟร์ทีน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.โปรเจคโฟร์ทีน จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/1/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการให้คำปรึกษา และให้การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1 อาคารคิว เฮ้าส์ ลุมพินี ห้องเลขที่ เอส-03 ชั้นที่ 27 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120