บจ.โปร แดนซ์ เอเซีย จำกัด

ชื่อ: บจ.โปร แดนซ์ เอเซีย จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเต้นรำ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 82/27 หมู่ที่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

วันที่จดทะเบียน: 10/4/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.โปร แดนซ์ เอเซีย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.โปร แดนซ์ เอเซีย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.โปร แดนซ์ เอเซีย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.โปร แดนซ์ เอเซีย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.โปร แดนซ์ เอเซีย จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 10/4/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเต้นรำ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 82/27 หมู่ที่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130