บจ.โมเม้นต์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.โมเม้นต์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิต นำเข้า เพื่อจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1087/18 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วันที่จดทะเบียน: 11/29/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.โมเม้นต์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.โมเม้นต์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.โมเม้นต์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.โมเม้นต์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.โมเม้นต์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/29/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการผลิต นำเข้า เพื่อจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1087/18 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520