บจ.โอชิเน หาดใหญ่ จำกัด

ชื่อ: บจ.โอชิเน หาดใหญ่ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการภัตตาคาร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 3 ถนนชวนชื่น ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

วันที่จดทะเบียน: 11/6/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.โอชิเน หาดใหญ่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.โอชิเน หาดใหญ่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.โอชิเน หาดใหญ่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.โอชิเน หาดใหญ่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.โอชิเน หาดใหญ่ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/6/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการภัตตาคาร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 3 ถนนชวนชื่น ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250