บจ.โอเคแท็กซี่ทัวร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.โอเคแท็กซี่ทัวร์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจองห้องพักทางโรงแรมและที่พักทุกระเภท จำหน่ายและจองตั๋วเครื่องบิน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 35/42 หมู่ที่ 7 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

วันที่จดทะเบียน: 3/12/2558 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.โอเคแท็กซี่ทัวร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.โอเคแท็กซี่ทัวร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.โอเคแท็กซี่ทัวร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.โอเคแท็กซี่ทัวร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.โอเคแท็กซี่ทัวร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 3/12/2558 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจองห้องพักทางโรงแรมและที่พักทุกระเภท จำหน่ายและจองตั๋วเครื่องบิน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 35/42 หมู่ที่ 7 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150