บจ.โอเชี่ยน วิว ขนอม จำกัด

ชื่อ: บจ.โอเชี่ยน วิว ขนอม จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า ตัวแทนค้า ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 472/26 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่จดทะเบียน: 2/15/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.โอเชี่ยน วิว ขนอม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.โอเชี่ยน วิว ขนอม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.โอเชี่ยน วิว ขนอม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.โอเชี่ยน วิว ขนอม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.โอเชี่ยน วิว ขนอม จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/15/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า ตัวแทนค้า ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 472/26 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150