บจ.ไทยสมาร์ท เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ จำกัด

ชื่อ: บจ.ไทยสมาร์ท เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 66/1022 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

วันที่จดทะเบียน: 12/9/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ไทยสมาร์ท เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ไทยสมาร์ท เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ไทยสมาร์ท เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ไทยสมาร์ท เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ไทยสมาร์ท เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/9/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 66/1022 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270