บจ.ไมดัส เทรดดิ้ง ณ ฝาง จำกัด

ชื่อ: บจ.ไมดัส เทรดดิ้ง ณ ฝาง จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 523/1 หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

วันที่จดทะเบียน: 1/23/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ไมดัส เทรดดิ้ง ณ ฝาง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ไมดัส เทรดดิ้ง ณ ฝาง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ไมดัส เทรดดิ้ง ณ ฝาง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ไมดัส เทรดดิ้ง ณ ฝาง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ไมดัส เทรดดิ้ง ณ ฝาง จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 1/23/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 523/1 หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110