บจ.ไอเนเชอรอลโปรเจคท์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ไอเนเชอรอลโปรเจคท์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าน้ำหอม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 29/6 ซอยเจริญนคร 12 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

วันที่จดทะเบียน: 1/28/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ไอเนเชอรอลโปรเจคท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ไอเนเชอรอลโปรเจคท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ไอเนเชอรอลโปรเจคท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ไอเนเชอรอลโปรเจคท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ไอเนเชอรอลโปรเจคท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 1/28/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการค้าน้ำหอม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 29/6 ซอยเจริญนคร 12 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600