บจ.14 ออโต้มาร์ค จำกัด

ชื่อ: บจ.14 ออโต้มาร์ค จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การขายปลีกยานยนต์ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รวมถึงอะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 145 ซอยสุขสวัสดิ์ 14 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

วันที่จดทะเบียน: 12/24/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.14 ออโต้มาร์ค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.14 ออโต้มาร์ค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.14 ออโต้มาร์ค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.14 ออโต้มาร์ค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.14 ออโต้มาร์ค จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/24/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การขายปลีกยานยนต์ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รวมถึงอะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 145 ซอยสุขสวัสดิ์ 14 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150