บจ.21ซัมเมอร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.21ซัมเมอร์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าปลีกและค้าส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 774/40 หมู่บ้าน เดอะ แพลนท์ เอลิท ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

วันที่จดทะเบียน: 2/21/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.21ซัมเมอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.21ซัมเมอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.21ซัมเมอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.21ซัมเมอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.21ซัมเมอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/21/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการค้าปลีกและค้าส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 774/40 หมู่บ้าน เดอะ แพลนท์ เอลิท ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250