บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ: บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงรส อาหารสำเร็จรูป น้ำจิ้มไก่ ซอสปรุงรส ฯลฯ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 99/1 หมู่ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

วันที่จดทะเบียน: 12/16/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน): (เฉพาะสมาชิก)

Email บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน): (เฉพาะสมาชิก)

Website บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน): (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน): (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเมื่อ 12/16/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงรส อาหารสำเร็จรูป น้ำจิ้มไก่ ซอสปรุงรส ฯลฯ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110