หจ.กรีน วัสดุก่อสร้างและการเกษตร

ชื่อ: หจ.กรีน วัสดุก่อสร้างและการเกษตร

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 142 หมู่ที่ 3 ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000

วันที่จดทะเบียน: 10/3/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.กรีน วัสดุก่อสร้างและการเกษตร: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.กรีน วัสดุก่อสร้างและการเกษตร: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.กรีน วัสดุก่อสร้างและการเกษตร: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.กรีน วัสดุก่อสร้างและการเกษตร: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.กรีน วัสดุก่อสร้างและการเกษตร จดทะเบียนเมื่อ 10/3/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 142 หมู่ที่ 3 ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000