หจ.คำก่อ การก่อสร้าง

ชื่อ: หจ.คำก่อ การก่อสร้าง

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 7/7 หมู่ที่ 4 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

วันที่จดทะเบียน: 12/4/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.คำก่อ การก่อสร้าง: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.คำก่อ การก่อสร้าง: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.คำก่อ การก่อสร้าง: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.คำก่อ การก่อสร้าง: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.คำก่อ การก่อสร้าง จดทะเบียนเมื่อ 12/4/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 7/7 หมู่ที่ 4 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180