หจ.จีเอส การประเมิน

ชื่อ: หจ.จีเอส การประเมิน

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเพื่อประกอบกิจการบริการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รวมทั้งการดำเนินธุรกรรมในกิจการดังกล่าว

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 121/40 หมู่ที่ 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

วันที่จดทะเบียน: 11/21/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.จีเอส การประเมิน: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.จีเอส การประเมิน: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.จีเอส การประเมิน: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.จีเอส การประเมิน: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.จีเอส การประเมิน จดทะเบียนเมื่อ 11/21/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการเพื่อประกอบกิจการบริการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รวมทั้งการดำเนินธุรกรรมในกิจการดังกล่าว สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 121/40 หมู่ที่ 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210