หจ.ณัฐธิดา เอ็นเตอร์ไพรส์

ชื่อ: หจ.ณัฐธิดา เอ็นเตอร์ไพรส์

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับฝึกอบรมสัมนาให้กับภาครัฐและเอกชน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 988/28 หมู่บ้าน บ้านดาน หมู่ที่ 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

วันที่จดทะเบียน: 11/25/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ณัฐธิดา เอ็นเตอร์ไพรส์: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ณัฐธิดา เอ็นเตอร์ไพรส์: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ณัฐธิดา เอ็นเตอร์ไพรส์: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ณัฐธิดา เอ็นเตอร์ไพรส์: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ณัฐธิดา เอ็นเตอร์ไพรส์ จดทะเบียนเมื่อ 11/25/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับฝึกอบรมสัมนาให้กับภาครัฐและเอกชน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 988/28 หมู่บ้าน บ้านดาน หมู่ที่ 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000