หจ.ต่อยอด พิโก้

ชื่อ: หจ.ต่อยอด พิโก้

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีอื่นๆโดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 96 หมู่ที่ 9 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130

วันที่จดทะเบียน: 4/3/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ต่อยอด พิโก้: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ต่อยอด พิโก้: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ต่อยอด พิโก้: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ต่อยอด พิโก้: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ต่อยอด พิโก้ จดทะเบียนเมื่อ 4/3/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีอื่นๆโดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 96 หมู่ที่ 9 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130